Triar, manipular i crear: A partir de petits materials reciclats: fustes, vinils i plàstic rígid. En primer lloc, al terra del taller, es presenta el material a fi que quan arribin els infants els hi generi ganes de jugar i tocar a fi que posteriorment, dit material, és reconverteixi en un treball plàstic.

Pin It on Pinterest