Magatzem

Què és

El magatzem és un espai on es recull i s´exposa tots els materials de rebuig provinents de les empreses i particulars, sel.leccionats previament i escollits per aquest fi. És un espai on els materials ordenats generalment per colors constitueixen quasi bé una instal.lació plàstica i a l´hora son fàcils de poder-los tenir a l´abast.

Quines finalitats té

 • Subministrar materials poc usuals i suggeridors que motivin la creativitat i les ganes de fer de l´artista.
 • Fer viure de prop al mòn de l´empresa visualitzant materials poc coneguts pels infants i que poden despertar el seu interés.
 • Configurar un espai on els infants puguin entrar, mirar, aportar i dessitjar una serie de coses inevituals i que no depenen del mercat de consum.
 • Emprar el magatazem com un recurs pedagogic sempre a l´abast de l´educador.
 • Com un estimul visual motivador i pràctic obert als infants dels diferents centres per tal d´estimular la imaginació i apartar-se de les solucions esterotipades.
 • Educar la presentació dels materials a fi de que a l´hora de presentar-los en els tallers de creació matinguin un ordre estètic i visual.

Com funciona

 • Recollint i subministrant materials en hores convingudes.
 • En horaris de funcionament de Taller Municipal de Plàstica Carrau Blau s´ha habilita com un espai més d´utilització a l´abast dels alumnes.

Llistat de materials

 • Botons
 • Cartró
 • Cordes/fils
 • Escumes
 • Fustes
 • Llibres/revistes
 • Material de construcció
 • Material d´oficina
 • Material elèctric
 • Material informàtic
 • Metall
 • Natura
 • Organic
 • Paper
 • Plàstic
 • Porexpan
 • Roba/sabates
 • Suro
 • Teixits/teles

Pin It on Pinterest