Carrau Verd

Objectius

 • Donar valor al temps lliure incidint en la seva dimensió educativa i social, tot activant i afavorint els mitjans d’expressió propis del infants
 • Creant àmbits singulars, espais i motivacions que afavoreixen el seu desenvolupament i el seu horitzó creatiu i lúdic, així com el de la seva formació i creixement individual i social
 • Possibilitar una nova manera de viure l’ecologia facilitant recursos per a una activitat rica i creativa tot evitant el malbaratament d’objectes.
 • Donar valor i recollir material fora d’ús de les empreses, del món artesanal i del món natural
 • Extreure possibilitats creatives i de comunicació que aquests materials poden aportar donant-los una utilitat en el món dels infants
 • Aprofitar la infraestructura creada per donar resposta a algunes de les necessitats socials actuals. Canalitzant els recursos obtinguts creant i participant en projectes solidaris

Valors que volem transmetre amb aquest projecte

 • La qualitat i l’estètica. Qualitat entesa des de diversos punts de vista, tant des del vessant cultural per als infants i joves com de la necessària formació del professorat. Qualitat en l’ambient físic, qualitat en els processos de l’activitat, qualitat en l’estètica dels resultats.
 • L’ecologia. El respecte al medi ambient, l’adquisició d’una nova consciència ecològica, està en bona part condicionat per l’aprenentatge de la comprensió del valor que té per al conjunt de la societat el fet d’aprofitar de manera sistemàtica tot allò que en un context consumista es considera com a rebuig. Interrogar-se sobre tot el que és recuperable, tot allò que pot tenir una nova utilitat, contribueix, de manera modesta però alhora clara, a millorar l’equilibri que la societat actual necessita, i és possible fer-ho a partir de l’acció individual de cada u. Una perspectiva que s’allunya de la retòrica, de la consigna, de l’obligació, i se centra en l’acció.
 • La creativitat. La contribució a educar una nova manera de veure el que ens envolta, de recuperar-ne l’ús, de donar espai a la imaginació, a sortir dels estereotips, de la carrincloneria que envolta les propostes plàstiques en els ambients.
 • La multifuncionalitat. La contribució a optimitzar els recursos educatius que permeten ser desenvolupats des de diversos vessants, tant en l’educació formal com en la informal, per a totes les edats, des dels més petits als adults, i en tot el seu abast o parcialment.

Sinèrgies que genera el Carrau Verd entre diferents col·lectius

 • Una perspectiva educativa, artística i cultural que s’arrela en tradició del nostre País i que en aquest cas es concreta en primer lloc en el municipi de St. Just Desvern però que s’exten en tots els diferents àmbits on ha arribat la pedagogia del nostre taller municipal Carrau Blau, mitjançant els seminaris cursos i publicacions que d’anys ençà s’han anat realitzant.
 • Una perspectiva cívica, ecològica i social que existeix en el sentir general de la població i que cal impulsar de manera clara amb fets que, més enllà de la retòrica, contribueixin a enfortir una manera pròpia d’entendre el món que ens envolta a partir de les accions quotidianes, donant valor tant a la pròpia acció individual com a la col·lectiva.
 • Una prespectiva que reclama un triple compromís. Compromís del món empresarial que se suma a una nova participació amb el municipi, fecilitant la matèria primera, amb el seus materials de rebuig que més tard transformarà en recursos expressius. Compromís de l’administració local acollint una proposta altament qualificada i per tant aportant els recursos materials i pressupostaris necessaris per fer-la viable.

Infraestructura

En el moment actual dispossem de quatre espais diferenciats que ens permeten portar a terme l’organització del projecte:

 • Magatzem d’expossició i recollida de materials, ordenats per colors en estanteries de fusta, buscant una estètica determinada, motivadora i suggeridora pels infants
 • Taller de creació en les pròpies dependències del taller municipal Carrau Blau, que està tan en el servei dels seus alumnes dins de les programacions establertes, com de possibles participacions externes puntuals
 • Mediateca amb llibres i revistes sobre temes educatuis, artístics i d’informació cultural. Publicacions del Carrau Blau i arxiu. Un ordinador amb capacitat de connecció en xarxa, tan per les empreses subministradores com pels usuaris del Carrau Verd.

Pin It on Pinterest