El Petit Carrau

Espai dirigit a infants de dos i tres anys i a les seves famílies.

El Municipi de Sant Just Desvern, emprenedor i compromès en l’educació dels infants detecta noves necessitats pròpies d’una societat actual, dinàmica i moderna i en la qual l’educació dels més petits és compartida amb espais familiars de temàtiques concretes dirigides al creixement dels infants, a la seva expressivitat i a la seva sociabilització lúdica i educativa.

El taller municipal de plàstica Carrau Blau amb trenta anys d’experiència prop dels infants i de l’expressió plàstica, detecta també què, dita experiència es podria ampliar a la franja d’edat entre 2 i 3 anys i les seves famílies, amb el desig de poder gaudir del que significa compartir amb els infants facetes del seu creixement, posant al seu servei tot una pedagogia de tendresa, expressió i coneixement.

El Petit Carrau pot significar una porta oberta a les famílies, i on el plaer de la seva estada entre nosaltres, ampliarà sens dubte, els horitzons de la plàstica, amb creativitat, qualitat i esforç dirigit al coneixement dels més petits per tal de donar resposta a les seves necessitats tan personals com de sociabilitatzació amb els altres.

A l’infant li agrada provar, manipular, experimentar, empra petits instruments o bé inventar-ne de nous tot saltant-se les regles del joc. Sentir-se segur entre els seus: pare, mare o familiar proper, monitor que el conegui i entengui el que vol, que el motivi, respecte els seus gustos i amb qui pugui comunicar-se amb vincles d’afecte i comprensió.

Perquè l’infant es senti protagonista del que fa és necessari que els vincles d’unió entre l’infant receptor i l’adult motivador han de passar necessàriament doncs per una estreta vinculació entre els sentiments afectuosos que comporten i el rigor d’una tasca tan important i compromesa.

Es doncs sota aquests paràmetres abans exposats que oferim la possibilitat d’aquest nou espai amb tota la il·lusió d’una gran tasca.

Característiques

Aquest projecte té en compte tant les característiques evolutives de l’edat dels infants, com també totes les referides a la seva sociabilització, degut a les circumstàncies en que es desenvoluparà l’activitat compartida entre infants i adults, en ambients nous i motivacions no habituals.

Els infants són persones amb una sèrie de necessitats que no poden satisfer per ells mateixos i per les quals els cal l’atenció de les persones adultes. Són necessitats de tipus físic, psíquic, intel·lectual i social.
La plàstica i el Seu desenvolupament permet, d’una manera lúdica, satisfer encara que sigui només per una estona algunes d’aquestes necessitats si sabem adecuar-les dins d’un ambient determinat.

 • Protecció contra els perills, nivell molt baix de soroll i de moviment de persones al seu voltant, temperatura adequada, vestuari propi de l’activitat etc.
 • Efecte, sentir-se estimat, comunicar, ser tractat individualment i fer notar la presència de l’altre per tal de compartir la tarda tots plegats.
 • Emocions positives, riure, ser feliç, poder resoldre frustracions, estar contents i sentir-se bé el taller.
 • Autonomia en fer coses per ells sols, superar la contradicció i la por a la novetat.
 • Descoberta, necessitat d’explorar, descobrir i satisfer la seva curiositat, manipulen materials i gaudir del que fan.
 • Convivència. Relacionar-se amb les altres persones els adults i els infants sobretot els de la seva edat i ajudar-los a resoldre els entrebancs que es puguin trobar.

Objectius

 • Crea l’ambient idoni per tirar endavant el petit taller per tal de donar resposta a les necessitats dels infants mencionades anteriorment.
 • Presenta propostes d’activitats apropiades a l’edat dels infants que afavoreixin els treballs sensorials de manipulació plàstica i a tots aquells que contribueixen globalment el seu desenvolupament, el moviment, el llenguatge, el pensament i l’autonomia Personal.
 • Possibilitar l’experimentació, la sorpresa, el divertiment, la màgia, l’emoció i el plaer d’estar fent quelcom que els hi agrada.
  Situar a l’infant en el centre de l’atenció, en la plena acceptació del que és , escoltant-lo, motivant-lo, estimulant-lo i oferir-li recursos.
 • Afavorir els valors estètics de cada sessió de treball amb estímuls visuals, auditius, tàctils etc. connectats amb la natura i els seus fenòmens les ciències, l’art i la seva aplicació concreta la vida de l’infant.

Metodologia

Es fan servir metodologies que contemplin els següents estadis de compromís que genera cada sessió de treball, utilitzant una coreografia mòbil a cada sessió.

 1. Preparació: Concebre la idea, adequar-la a l’edat dels infants, i analitzar-la per tal de poder oferir quelcom lúdic, creatiu, singular i amb continguts concrets.
 2. Muntatge de la posta en escena mitjançant estímuls plàstics i d’ornamentació adequats a la idea que es vol portar a terme.
 3. Preparar els materials específics de la sessió de treball.

Realització de l’activitat:

 1. Acolliment dels infants.
 2. Desenvolupament de la temàtica utilitzant un discurs afectuós persuasiu, verbal i gestual, dialogant i d’observació.
 3. Recollir, dialogar amb les famílies i fer del comiat una festa.

Organització del Petit Carrau

El taller es realitzarà dins de les dependències del Taller Municipal de Plàstica el Carrau Blau i gaudirà de tots els serveis, instal·lacions, materials, pica d’aigua, il·luminació i ventilació així com dels avantatges derivats de la utilització dels materials de reciclatge del Carrau Verd.

Apunta’t

El taller es realitzarà per a nens de 2 i 3 anys, dos dies a la setmana, de 17h a 18h, amb dos grups d’alumnes diferents amb un màxim de 14 alumnes per grup.

Preu: 55 Euros/trimestre (material inclòs)

Pagaments mínims trimestrals, sense matrícula.

Només necessitaràs una bata o samarreta vella.

Jornada de portes obertes al juny i al setembre (segona quinzena)

Descarrega el full d’inscripció.

Escrit informant convocatòria ajudes econòmiques per a activitats extraescolars.

Omplir amb l’ordinador i adjuntar per correu electrònic a carraublau@santjust.org

Per a nens a partir de 4 anys podeu inscriureus aquí

Pin It on Pinterest