El Taller

Objectius

 • Oferir un servei al poble
 • Conèixer les Arts Plàstiques
 • Possibilitar el desenvolupament del pensament, la sensibilitat, la creativitat i l’expressivitat
 • Possibilitar l’experimentació
 • Desvetllar la imaginació
 • Aconseguir que l’alumne trobi el seu propi llenguatge visual per mitjà de l’expressió plàstica
 • Atendre a interessos, discapacitats i disposicions determinades
 • Situar l’infant en el centre de la nostra atenció en plena acceptació del que és i com és, escoltant, motivant i estimulant ressorts i oferint recursos
 • Afavorir l’adquisició de valors i actituds propis del procés creatiu
 • Afavorir l’adquisició de valors ètics i socials
 • Adquirir coneixements i domini de les tècniques
 • Globalitzar altres matèries si sorgeixen en l’aprenentatge
 • Generar il·lusió, benestar i gaudi estètic
 • Traduir els conceptes i fets culturals i artístics del món adult a l’abast perceptiu de l’infant
 • Aportar documentació artística
 • Adherir-nos a les responsabilitats ecològiques dels nostres temps tot convertint el material de reciclatge en una font de creativitat
 • Sentir-nos solidaris, actius i participatius en el fet educatiu

Que fa l'infant

S’expressa, parla i explica. Imagina. Mira i observa. Pensa i comprèn. Manipula materials, crea, inventa i transforma. Avança, representa i configura. Riu i comparteix projectes, emocions, sentiments i vivències. Treballa valors. Gaudeix de l’art. Viu circumstàncies d’una manera poc convencional. Aprèn amb els artistes i amb l’entorn.

En ser el taller un espai dedicat a l’educació plàstica, els factors que cal que determinin actuacions i temàtiques estan vinculats a l’art, a l’experimentació, al coneixement de tècniques, a l’emoció…

Metodologies on es contempli el desenvolupament de cada infant en un clima distès i on s’avança compartint.

Qué fa l'educador

Escolta, parla i motiva, prepara materials, ensenya tècniques, reflexiona, exposa, manipula i coordina, observa, inventa recursos, prepara temàtiques, se sorprèn, gaudeix, documenta i comunica, reelabora i dissenya les pròpies activitats, explica tècniques i continguts com a recursos de coneixement on la vessant creativa de cadascú hi sigui present i ajudi a descobrir, i finalment l’educador es compromet en la tasca educativa amb sinceritat i il·lusió.

Per posar-ho en pràctica entren en acció tant processos d´heteroeducació com autoeducació ja que l’educació plàstica engloba tant la informació que és necessària per assumir conceptes bàsics com també la correcta utilització dels mitjans necessaris per elaborar el propi llenguatge visual, imaginar, inventar i interpretar.

Pin It on Pinterest