Collage amb materials naturals i pintura. Relatar plàsticament algun record de les vacances que hagi succeït en un entorn natural. S’utilitza una col·lecció de llavors, fulles, tronquets, escorça, etc que tenim recopilat en el magatzem, a fi que els nens i nenes puguin triar el que més els hi agradi pel seu treball de collage, que poden ampliar amb pintura i dibuix.

Pin It on Pinterest