“Durant el confinament, em introduït setmanalment, a través de la web del carrau, un seguit de propostes de treballs plàstics, a fi que tant l’alumnat del taller, com els infants del Municipi i poguessin accedir i passar una estona creativa, l’única i profitosa. A part de la web, es va publicitar a la Ràdio Desvern mitjançant una entrevista explicativa i personal.
Pel que fa a les temàtiques escollides, totes elles tenien un objectiu comú: utilitzar les possibilitats reals del confinament, tant en les propostes d’idees de treballs específics des de casa, com en la utilització de materials a l’abast. Tot donant la nostra resposta a la situació tan difícil i especial que estaven vivint els infants en aquells moments.”

Donades les circumstàncies que tothom està confinat a casa seva i per tant no podeu venir al Carrau, us aniré enviant setmanalment una proposta plàstica per fer a casa. Amb algun exemple gràfic. Amb la intenció que pugueu passar una bona estona.

Que veus per la finestra?
Us envio una mostra de diferents possibilitats segons edat, i confiant amb la creativitat pròpia de cadascú.
Podeu seguir el següents passos:
1- Fabricar la finestra de cartó a fi que s’aguanti vertical.
2- Estampar la cortina de paper higiènic.
3- Triar el material de plàstica que es té a casa per dibuixar, pintar, enganxar, retallar… Prohibit anar a comprar res!
4- Motivar els infants que mirin per la finestra que de ven segur descobriran coses que fins ara no havien parat atenció.

 

Pin It on Pinterest