A partir d’un conjunt de peces sobrants de retalls, es presenten en els infants, com un material lliure de creació pròpia, on poden enganxar, retallar, pintar, dibuixar i composar altres formes, a fi de transformar-les.

Pin It on Pinterest