Durant aquest curs la directora de l’Escola Montserrat, la Maria Pilar, ens va proposar al professorat del Carrau Blau, dirigir la realització de tres murals al pati de la seva escola.
Aquesta activitat comportava que és mantingués la unitat de plantejaments, tan estètics com pedagògics, utilitzats en les nostres intervencions anteriors (un gran mural amb ciment al porxo i un altre a la paret del pati). La vàlua arquitectònica de l’escola requeria un d’un tractament específic, respectuós i acurat. I també se’ns demanava mantenir l’objectiu que tot l’alumnat i pogués participar.
Preparació prèvia:
En primer lloc, al professorat de l’escola els hi vàrem proposar estudiar a l’aula les temàtiques dels murals, el fons marí, els peixos i la diversitat de les formes i colors de les flors. A fi que d’aquest estudi previ en sorgís la “percepció” requerida per tal de donar pas a l’execució lliure i directe dels infants sobre la paret.

Pin It on Pinterest