A partir d’una llavor, fem germinar una planta de camamilla a fi que creixi dins d’un test i puguem seguir el seu desenvolupament.
En primer lloc, portem uns quants fruits secs al taller perquè els mirin, els toquin i els obrin amb un a massa de fusta. Al mateix temps preparem la terra i llavors de camamilla, que cadascú plantarà amb un test de terrissa seguint tot el procés idoni, tot aprofitant la presència d’un dels pares que és jardirner.
També observen un alvocat del qual extrauran la seva llavor per tal de simular la seva forma esfèrica amb argila.
A la taula, mitjançant fang tendre realitzen un rectangle com si fos un camp de pagès amb els eu seus socs i on hi planten simbolicament llavors decorades.

Pin It on Pinterest