Aquest exercici va donar peu a la utilització d’una gran varietat de materials del magatzem, ja que al proposar als infants la possibilitat d’inventar un titella, la seva imaginació trobava quasi sempre resposta en algun material concret que sens dubte trobarien al seu abast.
Primer feien la forma amb paper maixé, i una vegada sec i pintat pudien gaudir dels detalls. En el mateix taller es va preparar “una botigueta”, i un per un tots els infants anaven a comprar simbòlicament tot allò que creien que necessitaven: botons, cintes, robes, plàstics, cordills, plomes…
Finalitzada la seva “obra” presentaven als companys el personatge del titella inventat, se’l feien seu, i li donaven nom i més tard mirant-lo el dibuixaven.

 

Pin It on Pinterest