Els alumnes del taller porten de casa una foto de l’avi o de l’àvia, per observar-la mentre fan el cap de fang. Es miren al mirall per observar detingudament la fisonomia i palpen el cap del company per fer-se seva la forma. Ens inspirem amb la força expressiva d’Ismael Smith i les pàtines acolorides d’algunes de les seves obres.
Aquest exercici potencia els vincles efectius amb la família i per altra banda la implica directament amb els treballs que els nets i netes realitzen al taller.

 

 

Pin It on Pinterest