Poder expressar les pròpies emocions dels infants i traduir-les plàsticament és l’objectiu d’aquest exercici.
Procés: En primer lloc, es confecciona, amb material reciclat, una petita cambra on l’infant entra sol a fi de concentrar-se en si mateix sense ningú que l’observi i fa un esbós amb carbonet sobre paper, de l’emoció que vol expressar. Posteriorment la trasllada amb pintura sobre cartó.

Pin It on Pinterest