Reciclant roba blanca de cotó, es confecciona un petit davantal per a cadascú. On observant el dibuix de la castanyera de la sessió anterior pinten i dibuixen sobre la roba una interpretació d’aquesta, fent servir retoladors i pintura tèxtil.

Pin It on Pinterest