A partir d’unes branquetes d’arbre, els més petis les cobreixen amb paper encolat i les decoren amb els colors apresos a la sessió anterior.

Pin It on Pinterest