En primer lloc, es prepara una pasta amb ciment pam, que es tenyirà amb pigments naturals. Cadascú, tria els materials recopilats al magatzem, per transformar en una escultura creativa la seva totxana. El ciment de colors serveix d’adhesiu i dóna forma als diversos materials triats, tot experimentant i gaudint de la proposta.

Pin It on Pinterest