Presentem als infants un “hula hop” com un gran cercle, juguen, toquen entren a dintre, el fan córrer, se’l passen un a l’altre i amb el dit dibuixen un gran cercle imaginari a l’aire amb tot el braç. Després van a la paret i dibuixen lliurement el que han après, fent cercles de colors amb pintura. Continuen amb el mateix exercici però al terra, amb carbonet i cretes sobre cartolina gran, per finalitzar el treball a la taula sobre paper cada vegada més petit, buscant diferents possibilitats amb materials de reciclatge que formen un cercle (tapes, plats, etc).

Pin It on Pinterest