Inspirant-nos amb l’exposició d’enguany d’Antonio López que té lloc a la Pedrera, portem el catàleg al taller. I fixant-nos sobretot, en una de les obres d’una figura, realitzades amb guix escaiola,  expliquem a grans trets la figura del pintor, conversant amb els infants i que més tard donarà peua realitzar un petit baix relleu de l’habitació de cadascú amb fang i amb el mateix tractament d’escaiola blanca.

Pin It on Pinterest